Hanke
Kehittämishanke - 194506

Yrittäjyyskasvatushanke TULevaisuuden OSaajat TULOS

Iisalmen kaupunki

31.07.2022 - 30.07.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Yrittäjyyskasvatushanke TULevaisuuden OSaajat TULOS on Iisalmen kaupungin hallinnoima paikallisista lähtökohdista lähtevä 2-vuotinen hanke. Päätavoite on luoda ja saada vakiinnutettua Iisalmeen yrittäjyyskasvatuksen polku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle niin, että hankkeen jälkeen Iisalmessa on yrittäjyyskasvatukselle malli ja resurssit jatkototeutusta varten. Hankkeen aikana tehdään kuvaus siitä, että mikä on kunkin oppilaitoksen/päiväkodin rooli nuoren yrittäjyyspolun varrella ja tältä pohjalta rakennetaan kokonaisvaltainen toimintatapa yrittäjyyskasvatukseen siten, että siinä ovat mukana niin yritykset kuin oppilaitokset. Hankkeessa luodaan työkalupakki, jota muut Ylä-Savon kunnat voivat käyttää oman yrittäjyyskasvatusmallinsa käyttöönottoon. Päätavoitetta tukevat osatavoitteet ovat: 1. Jokainen iisalmelainen oppilas osallistuu ainakin yhteen yritysesittelyyn/vierailuun hankkeen aikana. 2. Jokaiselle koululle nimetään ainakin yksi yrityskummi. 3. Yrittäjyysopintojen valitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä kasvaa. 4. Oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien yrittäjyysasenne vahvistuu. Paikallinen elinkeinoelämä tukee hankkeen toteutusta yrittäjäjärjestöjen kautta ja nostaa esiin yrittäjyyskasvatuksen vahvistamisen tarpeellisuuden. Hanke ja sen jälkeen tehtävä systemaattinen yrittäjyyskasvatustyö nähdään keinona vastata niin tämän päivän kuin tulevaisuuden työllistämistarpeisiin. Hankkeen aikana halutaan nostaa nuorten yrittäjyys-, innovaatio-, talous- ja työelämätaitoja vastaamaan osaamisvaateita. Yrittäjyyskasvatuksen taustalle kootaan vahva verkosto yrittäjistä, opettajista, nuorista, kunnasta ja yhdistyksistä tukemaan toteuttamista. Kehittämistyön taustalla ovat Pohjois-Savon yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusstrategia sekä Nuori Yrittäjyys -ohjelma. TULOS-hankkeen painopisteitä ovat valmiiden ohjelmien toteutus suunnitellusti, elinkeinoelämän vahva osallistuminen, nuorten näkökulman huomointi ja opettajien osallistaminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

194506

Aloituspäivämäärä

31.07.2022

Loppumispäivämäärä

30.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt