Hanke
Kehittämishanke - 14924

Yritysmatkailuhanke

Tervon kunta

01.11.2015 - 08.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yritysmatkailuhanke on Vesannon ja Tervon alueella toteutettava yhteistyöhanke, jota hallinnoi Tervon kunta ja siinä on mukana Vesannon kunta, seutukunnan matkailuyrittäjiä, järjestöjä sekä alueella toimivia yhteistyökumppaniyrityksiä. Metsät ja järvet ovat edelleen alihyödynnetty matkailun resurssi. Kalastusmatkailun kehittämisessä katseet on suunnattu koskiin, mutta järvet mahdollistavat volyymimatkailun; järvissä on kalaa ja järviä on paljon. Pääpaino hankkeessa on järvikalastuksen tuotteistamisessa ja oppaiden kouluttamisessa sekä kysyntälähtöisten maasto- ja veneajokoulukonseptin sekä metsästysohjelmapalveluiden kehittämisessä. Yritysmatkailutuotteiden kohderyhmä eli asiakasyritykset otetaan mukaan palvelujen kehittämiseen. Asiakas- ja yhteistyöyritysten asiantuntemusta hyödyntämällä toivotaan päästävän asiakaslähtöiseen tuotteistukseen ja tulokselliseen toimintaan.. Syrjäisinä ja luontoarvoiltaan rikkaina maaseutukuntina Tervolla ja Vesannolla on hyvät edellytykset luonto- ja maaseutumatkailun kehittämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14924

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

08.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt