Hanke
Valmisteluraha - 273122

Yritysryhmähankekartoitus matkailun kansainvälistymiseen

Ukipolis Oy

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vakka-Suomen alueen matkailun kansainvälistymistä varten yritysryhmähankekartoitus tulisi olemaan Ukipolis Oyn hallinnoima . Hankkeessa kartoitetaan alueen osallistuvat matkailuyritykset jotka haluavat panostaa kansainvälistymiseen, tehdään toimenpidesuunnitelmat hankkeelle, yrityksille ja budjetit toteuttamiselle. Tavoitteena on löytää kansainvälisiä matkanjärjestäjätahoja- ja organisaatioita jotka aloittavat alueen matkailutuotteiden myynnin / ohjaavat matkailijoita alueelle. Kartoitus tehdään ajalla 1-7/2024. Tämän hankkeen tarkoitus on kartoittaa halukkaat yritykset mukaan tulevaan yritysryhmähankkeeseen. Yritysryhmähankkeen tarkoituksena on tuotteistaa kansainvälisesti houkuttelevia tuotepaketteja ja matkailupalveluita kansainväliselle kohderyhmille, etsiä ja vierailla sopivilla messuilla kontaktoimassa matkanjärjestäjiä sekä pyytää kiinnostuneet fam tripille tutustumaan alueen matkailutarjontaan. Hyödynsaajana koko Vakka-Suomen elinkeinoalue kun mukaan luetaan liitännäisvaikutukset uusista matkailijavirroista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

273122

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt