Hanke
Valmisteluraha - 261088

Yritysryhmähankkeen valmistelu

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

- 29.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Valmistelurahoituksella selvitetään mahdollisuuksia käynnistää matkailun yritysryhmähanke. Selvityshanketta hallinnoin Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. Lähtökohtaisesti tiedossa, ja kumppaneina tässä selvityshankkeessa on kaksi yritystä, ja valmistelun aikana kartoitetaan muita potentiaalisia yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä erityisesti näiden kahden yrityksen olemassa olevien yhteistyöverkostojen kautta. Samoin hankkeen aikana määritellään tarkemmin yhteiset tavoitteet ja kehittämiskohteet, joihin yrittäjät ovat valmiita sitoutumaan mahdollisessa yritysryhmähankkeessa. Hankkeessa tehdään toimijakartoitus, työstetään yhteistä tavoitetilaa ja suunnitellaan tarvittavia kehittämistoimenpiteitä, joilla tavoitteisiin olisi mahdollista päästä. Mikäli yhteinen näkemys tavoitteista ja kehittämiskohteista löydetään, kirjataan aiesopimus, jossa yritykset sitoutuvat kumppaneiksi yhteiseen yritysryhmähankkeeseen, jolle haetaan rahoitusta tämän selvitysvaiheen jälkeen. Hankkeen toteutusalueena on Kuusamo ja toteutusaika 1.10.2023-30.9.2024.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

261088

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset (kaupunkien läheinen maaseutu)

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO7

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt