Kalan markkinoinnin ja laadun kehittämisohjelman tavoitteena on edistää EMVKR-ohjelman 2021–2027 ja Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteiden toteutumista eli kalan käytön lisäämistä ja viennin arvon kasvattamista.