Osaamisverkoston toimintaa koordinoi Luonnonvarakeskus.