Hanke: Muut rahastot
Tiedonvälitys

KOMIO, ett samarbetsprojekt för klimatkompetens inom markanvändningssektorn

01.08.2023 - 30.09.2024

Julkinen hankekuvaus

KOMIO tar klimatmålen inom markanvändningssektorn närmare än någonsin tidigare. Projektet bidrar med kunskap, färdigheter och konkreta lösningar till den öppna lärplattformen för lantbrukare, rådgivare, studerande, lärare och alla som är intresserade av klimatfrågor. I KOMIO-projektet utvecklas mångsidigt studiematerial och olika studiehelheter. Resultaten av projektet kommer att föras över till AgriHubi och du kan också hitta de öppna lärresurserna senare på aoe.fi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma

Aloituspäivämäärä

01.08.2023

Loppumispäivämäärä

30.09.2024

Hankeluonne

Valtakunnallinen hanke

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

3 jäsentä