Hanke: Muut rahastot
Koulutus

MAANEUVO

01.07.2019 - 30.06.2022

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteet: Viedä tieteellistä tutkimustietoa kansantajuisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön, Valmentaa 30 nykyistä tai tulevaa kasvintuotannon neuvojaa maan kasvukunnon hoidon huippuosaajiksi sekä Vahvistaa tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden välistä yhteistyötä. Hankkeessa kehitettiin kestävään maaperän hoitoon liittyvää neuvontaa ja jalkautettiin tutkimustietoa viljelijöille ja neuvojille. Hanketta hallinnoi BSAG.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Säätiörahoitukset

Aloituspäivämäärä

01.07.2019

Loppumispäivämäärä

30.06.2022

Hankeluonne

Valtakunnallinen hanke

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

3 jäsentä