10.05.2023

Opinnäytetyö: Drooneja voidaan hyödyntää maataloudessa monella eri tavalla

Täsmäviljelyn tueksi drone on oivallinen valinta

”Opinnäytetyön idea eli miten drooneja voitaisiin hyödyntää maataloudessa lähti kehittymään joulukuussa vuonna 2021 lahjaksi saadun dronen myötä”, Luonnonvara-alan opiskelija Jyri Jelkänen Savonia-ammattikorkeakoulusta kertoo.

”Aloin tutkimaan aihetta ja totesin sen mielenkiintoiseksi ja riittävän haastavaksi. Ensimmäiset havainnot tietojen etsimisessä oli, ettei kokemuksia aiheesta vielä juurikaan ollut, ja erilaisten droonien soveltuvuudesta peltokuvaukseen oli vaikea löytää.”

Toimeksiantajana on Alkulan tila ja tarve oli löytää kustannustehokkaat laitteet ja ohjelmistot peltokuvauksiin. Tarve oli hankkia monipuolinen drone, kuten peltokuvauksien lisäksi rakennuksien kuvaamiseen ja peltotöiden videoimiseen, joten kiinteäsiipinen drone ei tähän soveltunut.

Jyri Jelkänen käy esitellessään opinnäytetyötään läpi drone-malleja, kameroiden tekniikoita sekä muita tarvittavia oheislaitteita. Dronea hän testasi noin 14 hehtaarin alalla, vertaili eri ohjelmistoja ja niistä saatuja tuloksia.

Ohjelmistojen avulla saadaan ortokuvia, joita voidaan jatkossa hyödyntää esimerkiksi täsmäviljelyksessä peltojen lannoitukseen. Lisäksi ohjelmistoilla voidaan tehdä 3D-korkeusmallisia kuvia maaston muotojen havainnointiin ja mittaamiseen. Korkeusmalleista voidaan esimerkiksi suunnitella salaojien linjoja.

Lopuksi hän pohtii hankintojen kustannuksia, mahdollisia jatkokehitysideoita, sekä työstä saatuja muita tuloksia.

Työ tulee myöhemmin Theseukseen luettavaksi.

Paikka             Savonia-ammattikorkeakoulu, Haukisaarentie 2, Iisalmi

Etänä: https://savonia.zoom.us/j/716546188 Salasana: LuvaONT

Aika                 15.05.2023 klo: 12.15–13.45

Lisätietoja:

Jyri Jelkänen
Luonnonvara-alan opiskelija
Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi
p. 040 5339923