Leader-toiminnan kehittäminen

Leader-ryhmien laatutyö ja laatutyön materiaalipankki

Suomessa on 52 erikokoista ja -näköistä Leader-ryhmää. Rahoituskaudella 2007–2013 alkaneen Leader-laatutyön tarkoituksena keskittyä hiomaan timanttia: vahvistaa sekä ryhmien hallitusten sitoutumista ja ryhmien roolia vahvoina paikallisen kehittämisen asiantuntijoina kuin myös selkeyttää rajapintaa ELY-keskuksiin. Laatutyö on tarjonnut ryhmille mahdollisuuksia vertaisoppimiseen ja toistensa sparraamiseen. Osana Leader-ryhmien laatutyötä kaudella 2014-2020 toteutettiin Leader-ryhmien välinen vertaisauditointi. Löydät vertaisauditoinnin materiaalit kuten pohjalomakkeet laatutyön materiaalipankista.

Opastusta Leader-työskentelyyn

Ruokaviraston Pinja-alustalle on luotu Leader-kurssi, joka tarjoaa hyödyllistä tietoa Leader-työskentelystä niin hallituksen jäsenille kuin Leader-ryhmän uudelle työntekijälle.