Uutinen
09.01.2024

Älymaatalouden tiekartta päivitetty – jo 51 hanketta edistämässä toimeenpanoa

Älymaatalouden ensimmäinen tiekartta laadittiin vuosina 2020–21. Tavoitteeksi asetettiin kehitys- ja pilotointiprojektien toteuttaminen tiekartassa tunnistetuille eri osa-alueille vuoteen 2025 mennessä, minkä jälkeen elinkeino ja sidosryhmät vievät tuloksia jatkokehitykseen ja käytäntöön laaja-alaisesti ja liiketoimintavetoisesti.

Viime vuoden lopussa päivitetyssä tiekartassa luodaan katsaus siihen, kuinka tiekartan viitekehyksen aihepiirit ovat kehittyneet ja kuinka projektitoiminnan käynnistämisessä on edetty ensimmäisten kahden toteutusvuoden aikana.

Päivitykset on lisätty alkuperäiseen tiekarttaan eri kirjasintyypillä (Times New Roman) ja tummansinisellä tekstillä. Tiekarttaan on tehty seuraavat lisäykset:

– Älymaatalous mahdollistajana, s. 5

– Suomen digikompassi ja älymaatalous, s. 10

– Yhteiskehittäminen, s. 19

– Tavoite 2030 -lisäys: Datataloudesta taloudellista lisäarvoa maatiloille, s. 22

– Tiekarttaa rakentavat projektit, s. 26

– Toimenpiteiden tilannekuva 2023, s. 28

– Huomiot tiekartan toimeenpanon edistymisestä, s. 29

– Vuoden 2024 alussa käynnissä olevat tai jo tiekartan toimeenpanon aikana päättyneet tiekartan toimenpiteitä tukevat hankkeet.

Suurin yksittäinen tehtävä olikin hankkeiden kartoittaminen, joita päivityksessä listattiin kaikkiaan 51. Yksi hanke antaa panoksensa tyypillisesti useaan kehittämiskohteeseen. Alan toimijoiden keskinäinen yhteiskehittäminen eri tasoilla ja verkostoitunut toiminta nostettiin päivityksessä esiin keskeisinä mahdollistajina tiekartan toimeenpanossa. Tiekartan ja Suomen digitaalisen kompassin tavoitteet ovat pitkälti yhtenäiset, mikä vahvistaa tiekartan toteuttamistyötä.