Nyhet
09.01.2024

Färdplan för smart jordbruk uppdaterad – 51 projekt bidra till genomförandet

Den första färdplanen för smart jordbruk togs fram 2020-21, med målet att genomföra utvecklings- och pilotprojekt inom de olika områden som identifieras i färdplanen senast 2025, varefter branschen och intressenterna kommer att ta resultaten till vidareutveckling och praktik i stor skala och på ett affärsdrivet sätt.

Färdplanen (på finska) uppdaterades i slutet av förra året och ger en översikt över hur temana i ramverket för färdplanen har utvecklats och hur projektverksamheten har fortskridit under de första två åren av genomförandet.

Uppdateringarna har lagts till den ursprungliga färdplanen i ett annat typsnitt (Times New Roman) och i mörkblå text. Följande tillägg har gjorts till färdplanen:

  • Smart jordbruk som en möjliggörare, s. 5
  • Finlands digitala kompass och smart jordbruk, s. 10.
  • Gemensam utveckling, s. 19
  • Tillägg till Mål 2030: Ekonomiskt mervärde för lantbruk från dataekonomin, s. 22.
  • Färdplan för byggprojekt, s. 26
  • En ögonblicksbild av åtgärderna 2023, s. 28
  • Observationer om framstegen i genomförandet av färdplanen, s. 29
  • Projekt som stöder färdplanens åtgärder pågår i början av 2024 eller har redan slutförts under genomförandet av färdplanen.

Den största enskilda uppgiften var att identifiera projekt, av vilka 51 förtecknades i uppdateringen. Ett enskilt projekt bidrar vanligtvis till flera utvecklingsprioriteringar. Samutveckling mellan aktörer i sektorn på olika nivåer och nätverksarbete lyftes fram som viktiga möjligheter för utvecklingen av nya projekt.

Kommentarer

2