Uutinen
05.04.2023

Maankäyttösektorin ilmasto-osaamiseen ja tiedon jalkauttamiseen keskittyvä hankehaku on auennut, ilmoittaudu infotilaisuuteen 12.4.

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut uuden rahoitushaun hankkeille, joiden tavoitteena on maankäyttösektorin toimijoiden osaamisen kehittäminen, neuvonta, koulutus ja viestintä. Haku on auki 4.4.–28.4. ja se on osa maankäyttösektorin Hiilestä kiinni –ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut uuden rahoitushaun hankkeille, joiden tavoitteena on maankäyttösektorin toimijoiden osaamisen kehittäminen, neuvonta, koulutus ja viestintä. Haku on auki 4.4.–28.4. ja se on osa maankäyttösektorin Hiilestä kiinni –ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Hankehaun tavoitteena on jalkauttaa jo tuotettua tietoa sekä vahvistaa maankäyttösektorin ilmastotoimien vaikuttavuutta. Vuonna 2020 käynnistyneessä Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa on rahoitettu yli 100 hanketta, joissa on tuotettu uutta tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Uuden rahoitushaun avulla tieto halutaan saada entistä tehokkaammin ja laajemmin käyttöön.

Haussa etsitään opetussisältöihin, osaamisen kehittämiseen sekä viestintään liittyviä hankkeita 

Hankehaussa on viisi teemaa. Ensimmäinen teema on opetusmaatilojen ja –metsien toiminnan kehittäminen. Toisessa teemassa rahoitusta voi hakea maatalousneuvojien ja maatalousyrittäjien kestävyys-, talous- ja johtamisosaamisen täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Kolmannessa teemassa etsitään viestintä-, neuvonta- ja tiedon jalkauttamishankkeita, joiden tavoite on saada maa- ja metsätalouden sekä muun maankäytön ilmastotieto paremmin käyttöön. Neljännessä teemassa rahoitusta voi hakea puurakentamiseen ja puutuotteisiin hiilivarastoina liittyvän laskennan ja koulutusmateriaalin kehittämiseen. Lisäksi viidentenä rahoitusta voi hakea turvepeltojen tiekarttaan ja puusiltarakentamiseen liittyviin selvityksiin.

Hankkeiden toivotaan käynnistyvän aikaisintaan heinäkuussa 2023 ja niiden tulee päättyä viimeistään syyskuussa 2024. Hakijoiksi toivotaan laajasti maa- ja metsätalouden ammattien ja koulutuksen kanssa työskenteleviä tahoja, kuten ammatillisia oppilaitoksia ja neuvontaorganisaatioita.

Hakemisen tueksi järjestetään keskiviikkona 12.4. kaikille hakemisesta kiinnostuneille avoin infotilaisuus, jossa on mahdollisuus esittää kysymyksiä hausta. Tarkat kuvaukset teemoista, hakuohjeet sekä infotilaisuuden ilmoittautumislomake löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Osaamista tarvitaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

Uudella hankehaulla halutaan parantaa maa- ja metsätalousalan valmiutta siirtyä entistä ilmastokestävämpiin toimintatapoihin. Maankäyttösektorin osaaminen on keskeisessä roolissa myös vihreän siirtymän toteutumisessa.

Helmikuussa valmistuneen selvityksen mukaan maa- ja metsätalousalan osaamisella on ratkaiseva merkitys maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Selvityksessä tarkasteltiin tapoja edistää maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä koulutuksen, osaamisen kehittämisen, neuvonnan ja viestinnän keinoin. Tärkeiksi kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa panostukset talousosaamiseen, ajantasaisten oppimateriaalien saavutettavuus sekä oppilaitosten ja tutkijoiden yhteistyö.

Tutustu hakuilmoitukseen tästä pdf 1.3MB  

Ruotsinkielinen hakuilmoitus julkaistaan viimeistään 11.4.


Lisätietoja:
Reetta Sorsa, johtava asiantuntija, Hiilestä kiinni -koordinaattori, 029 516 2087, reetta.sorsa@gov.fi

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja uusien ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tärkeässä roolissa tässä on uuden tiedon tuottaminen ja parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen käytännön työhön.

Lisää Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuudesta mmm.fi-verkkosivuilla. Sosiaalisessa mediassa tunnisteemme on #HiilestäKiinni.

Ilmoittaudu hakuinfoon
Tutustu aiemmin rahoitettuihin hankkeisiin
Tutustu selvitykseen maankäyttösektorin osaamistarpeista (julkaistu 2/2023) pdf 1.3MB