Uutinen
02.03.2023

Maatilojen riskit hallintaan turvallisuusjohtamisella

Maatilojen lukumäärä on EU-aikana merkittävästi supistunut ja toimintaansa jatkavat maatilat ovat vastaavasti kasvaneet. Toimintaympäristönä maatila on vaativa, sillä maatilayrittäjän on hallittava tilan kaikkia tärkeimpiä riskejä kokonaisvaltaisesti varmistaakseen toiminnan jatkuvuuden.

Maatiloilla riskit voidaan jakaa eri ryhmiin, kuten omaisuusriskeihin, laaturiskeihin, ympäristöriskeihin sekä taloudellisiin riskeihin. Riskit voidaan jakaa myös maatilan ulkopuolelta tai sen sisäisistä prosesseista aiheutuviin riskeihin. Maatilojen riskit hallintaan toimivalla turvallisuusjohtamisella- hankkeessa on keskitytty maatilan omista prosesseista johtuviin riskeihin. Maatilayrittäjät tarvitsevat ratkaisuja ja välineitä riskienhallinnan toimenpiteiden kartoittamiseksi, jotta he pystyvät sisällyttämään kokonaisvaltaisen riskienhallinnan osaksi päivittäistä toimintaansa. Tämä on erittäin tärkeää etenkin nuorten ja seuraavan sukupolven maatalousyrittäjien johtamistaitojen kehittämisessä, jotta he pystyvät vastaamaan tuleviin haasteisiin. 

Webinaarissa 21.3. on luvassa tärkeää asiaa maatilojen riskeistä, tervetuloa linjoille!

Webinaarissa ovat esillä etenkin paloriskit sekä uusi sähköinen Maatila-RH-työkalu, joka auttaa viljelijöitä riskien havaitsemisessa ja hallinnassa. Kommenttipuheenvuoron pitää AgriHubin koordinaattori Susanna Lahnamäki-Kivelä.

Ilmoittaudu webinaariin viimeistään 20.3.