Uutinen
24.04.2024

Maaseuturahoituksella tuetaan paikallisia ympäristö- ja ilmastoinvestointeja – hae rahoitusta ELY-keskuksesta

Maaseuturahoituksella tuetaan paikallisia ympäristö- ja ilmastoinvestointeja – hae rahoitusta ELY-keskuksesta

Kaipaavatko kotiseutusi uimarannat kunnostusta tai siistimistä? Onko sinulla mielessäsi luonnonvarojen kestävyyttä lisäävä investointi, kierrättämistä tai turvallisuutta edistävä ratkaisu? Entä voisiko maisemaa kunnostaa avartamalla näkymää, torjumalla vieraslajeja tai perustamalla perinneniityn tai muotoisuuspuiston? Satakunnan ELY-keskus myöntää EU:n maaseuturahoitusta monenlaisiin ympäristön ja ilmaston tilaa parantaviin yleishyödyllisiin investointeihin.

– Satakunnassa ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin on tänä vuonna tarjolla erityisen paljon rahaa, kaikkiaan 700 000 euroa. Summa on tarkoitus myöntää vuoden 2024 kuluessa, Satakunnan ELY-keskuksen johtava asiantuntija Salme Pihlajamaa toteaa.

Hakemukset tehdään Hyrrä-palvelussa. Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään valintajaksoittain. Nyt käynnissä oleva valintajakso päättyy 30. syyskuuta 2024.

Rahoitusta jopa 80 % kustannuksista

Ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin voi saada julkista rahoitusta jopa 80 prosenttia. Hankkeen yksityiseksi rahoitukseksi käy esimerkiksi talkootyö.

Tuki on tarkoitettu investointeihin eli rakentamiseen liittyviin kustannuksiin, koneiden ja laitteiden hankintoihin, aineettomiin investointeihin sekä uuden teknologian käyttöönottoon.

Tuki myönnetään yleishyödylliseen toimintaan, jolla ei tavoitella voittoa. Investoinnin hyödyn pitää ohjautua alueen asukkaille ja muille toimijoille. Lisäksi investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja yhteisöjen käytettävissä.

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle, esimerkiksi yhdistyksille ja kunnille.

Minkälaisia investointeja rahoitamme?

Ruoppausta järvellä.

1. Investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon

Rahoitusta voidaan myöntää investointiin, jolla edistetään ja parannetaan vesien, maaperän ja muiden alueiden suojelua, hoitoa ja kunnostamista. Investoinneilla voidaan kehittää ja pilotoida uusia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja.

Investoinnin kohteina voivat olla esimerkiksi pienten vesialueiden, rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen, maaperän tai muiden alueiden hoito ja kunnostaminen. Investoinnit voivat parantaa myös luonnonvaroihin liittyvää turvallisuutta. Esimerkiksi vesihuoltoon liittyvissä investoinneissa voidaan parantaa turvallisuutta ottamalla käyttöön uudenlaisia menetelmiä, digitaalisuutta ja teknologiaa.

Lapsi kukkaniityllä.

2. Luonnon monimuotoisuutta lisäävät investoinnit

Tuen kohteena voi olla investointi, jolla parannetaan maaseudun maisemanhoitoa ja maisemien säilyttämistä. Niiden avulla voidaan nopeuttaa ihmisen muokkaaman ympäristön palautumista mahdollisimman lähelle luonnontilaa tai turvata elinympäristöjen monimuotoisuutta eli lajien, kuten pölyttäjien, lintujen, maaperän eliöstöjen ja kasvien kirjoa.

Investoinneilla voidaan turvata luonnon monimuotoisuutta varautumalla ja ennaltaehkäisemällä erilaisia riskejä, kuten päästövuotoja. Investoinneissa voi olla mukana esimerkiksi talkoita, koneiden ja laitteiden hankintaa ja rakennelmia, joita tarvitaan esimerkiksi kylämaiseman kunnostamisessa tai monimuotoisuuspuiston rakentamisessa.

Aurinkopaneeleita katolla

3. Investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen

Maaseuturahoituksella voidaan tukea investointia, joka vähentää negatiivisia ilmastovaikutuksia ja tavoittelee ilmastoneutraaliutta. Investoinneilla luodaan ja parannetaan maaseudun energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta. Tällaisia hankintoja voivat olla esimerkiksi yhteisöjen kokoontumistilojen energiantehokkuutta, -säästöä ja uusiutuvaa energiaa edistävät investoinnit, kuten aurinkopaneelit ja ilmalämpöpumput. Lisäksi tukea voidaan myöntää esimerkiksi kierrätyksen ja jakamistalouden investointeihin. Tuen avulla voidaan varautua myös sään ääri-ilmiöihin.

Kysy lisää Satakunnan ELY-keskuksen asiantuntijoilta:

Lauri Parviainen, kehittämisasiantuntija, 0295 022 049

Salme Pihlajamaa, johtava asiantuntija, 0295 022 012

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi