Uutinen
08.09.2023

MMM on myöntänyt rahoituksen 13 hankkeelle, jotka vievät käytäntöön Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa tuotettua ilmasto-osaamista ja tietoa

Hankkeiden tavoitteena on saada ilmastotieto tehokkaammin käyttöön osaamisen kehittämisen, neuvonnan, koulutuksen ja viestinnän keinoin. Hankkeet ovat osa maankäyttösektorin Hiilestä kiinni –ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Hankkeiden tavoitteena on saada ilmastotieto tehokkaammin käyttöön osaamisen kehittämisen, neuvonnan, koulutuksen ja viestinnän keinoin. Hankkeet ovat osa maankäyttösektorin Hiilestä kiinni –ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Vuonna 2020 käynnistyneessä Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa on rahoitettu noin 150 hanketta, joissa on tuotettu uutta tietoa ja kehitetty parhaita käytäntöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Nyt rahoitettavaksi valittujen hankkeiden tavoitteena on jalkauttaa tätä tietoa ja vahvistaa maankäyttösektorin ilmastotoimien vaikuttavuutta.

Hankerahoituksella halutaan parantaa maa- ja metsätalousalan valmiutta siirtyä ilmastokestävämpiin toimintatapoihin. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 3,3 miljoonaa euroa 13 hankkeelle. Hankkeet päättyvät vuoden 2024 loppuun mennessä.

Rahoitettavat hankkeet

Lisätietoja:
Reetta Sorsa, neuvotteleva virkamies, +358 295 162 087
Joel Järvinen, erityisasiantuntija, +358 295 162 133
Tia-Maria Virtanen, erityisasiantuntija, +358 295 162 066
etunimi.sukunimi @ gov.fi

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja uusien ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tärkeässä roolissa tässä on uuden tiedon tuottaminen ja parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen käytännön työhön.

Lisää Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuudesta mmm.fi-verkkosivuilla. Sosiaalisessa mediassa tunnisteemme on #HiilestäKiinni.
 

Tutustu muihin kokonaisuudessa rahoitettuihin hankkeisiin