Nyhet
08.09.2023

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat finansiering för 13 projekt som har i uppgift att i praktiken omsätta den kompetens och information om klimatet som producerats inom klimatåtgärdspaketet Fånga kolet

Syftet med projekten är att genom rådgivning, utbildning, kommunikation och utveckling av kompetensen effektivera användningen av den kunskap vi har om klimatet. Projekten är en del av markanvändningssektorns klimatåtgärdspaket Fånga kolet.

Syftet med projekten är att genom rådgivning, utbildning, kommunikation och utveckling av kompetensen effektivera användningen av den kunskap vi har om klimatet. Projekten är en del av markanvändningssektorns klimatåtgärdspaket Fånga kolet.

Genom klimatåtgärdspaketet Fånga kolet, som inleddes 2020, har man finansierat cirka 150 projekt som har producerat ny kunskap om och utvecklat bästa möjliga praxis för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna. Syftet med de projekt som nu finansieras är att implementera denna kunskap och stärka effekterna av klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn.

Genom projektfinansieringen vill man förbättra jord- och skogsbrukssektorns beredskap att övergå till verksamhetssätt som är mer hållbara för klimatet. Totalt beviljades ett belopp på 3,3 miljoner euro för 13 projekt. Projekten slutförs före utgången av 2024.

Projekt som beviljas finansiering

Mer information:
Reetta Sorsa, konsultativ tjänsteman, +358 295 162 087 
Joel Järvinen, spesialsakkunnig, +358 295 162 133
Tia-Maria Virtanen, spesialsakkunnig, +358 295 162 066
förnamn.efternamn @ gov.fi

Läs mer om klimatlösningar inom markanvändningssektorn

Information om projekt som tidigare har finansierats genom Fånga kolet