Uutinen
22.02.2023

Nuorten osallistumista ilmastoa ja luontoa koskevaan päätöksentekoon vahvistetaan uudella nuorten ilmasto- ja luontoryhmällä

Valtioneuvoston kanslian alaisuuteen perustetaan uusi nuorten ilmasto- ja luontoryhmä. Ryhmän tehtävänä on tukea ministeriöitä nuorten osallistumisen suunnittelussa, toteutuksessa ja vaikutusten arvioinnissa. Tavoitteena on varmistaa erilaisten politiikkatoimien oikeudenmukaisuus tulevien sukupolvien näkökulmasta.

Valtioneuvoston kanslian alaisuuteen perustetaan uusi nuorten ilmasto- ja luontoryhmä. Ryhmän tehtävänä on tukea ministeriöitä nuorten osallistumisen suunnittelussa, toteutuksessa ja vaikutusten arvioinnissa. Tavoitteena on varmistaa erilaisten politiikkatoimien oikeudenmukaisuus tulevien sukupolvien näkökulmasta.

”Sillä onnistummeko luontokadon ja ilmastokriisin pysäyttämisessä, on valtava merkitys nuorille, jotka elävät nyt tekemiemme päätösten kanssa pisimpään. Nuorilla on ollut keskeinen rooli siinä, että ilmasto- ja luontokysymykset ovat nousseet vankasti politiikanteon ytimeen. Nuorilla on myös paljon annettavaa ratkaisujen kehittämisessä, ja tämä tuore asiantuntemus kestävyyskriisin eri ulottuvuuksista on saatava laaja-alaisemmin käyttöön”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

Ryhmän tehtävänä on tuoda päätöksenteon tietopohjaan uusia ja nousevia näkökulmia ja ratkaisumalleja. Nuorten Agenda 2030 –ryhmän alajaostona toimiva ryhmä järjestää myös joka toisena vuotena nuorten ilmasto- ja luontohuippukokouksen. Kokouksella pyritään mahdollistamaan nuorten ja lasten laajempi osallistuminen heidän tulevaisuuttaan koskevaan päätöksentekoon.

Haku ryhmän jäseneksi haetaan 18–25-vuotiaita osaajia, haku käynnissä 8.3. saakka

Nuorten ilmasto- ja luontoryhmän jäseniksi haetaan 18–25-vuotiaita asiantuntijoita, joilla on opintojen tai harrastusten kautta kiinnostusta tai osaamista ilmasto- ja luontoasioista eri näkökulmista. Haussa ovat esimerkiksi energiaratkaisujen, luontopohjaisten ratkaisujen, rakentamisen, vihreän liikkumisen, ympäristötaloustieteen, metsäalan, kiertotalouden, autoalan, oikeustieteen, ympäristökasvatuksen, viestinnän ja tapahtumajärjestämisen osaajat.

Ryhmään valitaan korkeintaan 14 jäsentä, ja sen toimikausi on kaksivuotinen. Haku ryhmän jäseneksi aukeaa perjantaina 17.2. ja hakuaika päättyy 8.3.  Jäsenten valinnasta vastaa Allianssi ry yhteistyössä ympäristöministeriön ja valtioneuvoston kanslian kanssa. Pääministeri Sanna Marin nimittää ryhmän maaliskuun aikana.

Lisätietoja:

Taru Savolainen
Johtava asiantuntija
Valtioneuvoston kanslia
p. 0295160304
taru.savolainen(a)gov.fi

Heta Heiskanen
Erityisasiantuntija
Ympäristöministeriö
p. 0295250380
heta-elena.heiskanen(a)gov.fi

Sara Nyman
Ilmastopolitiikan asiantuntija
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
p. 040 7314818
sara.nyman(a)nuorisoala.fi

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
riikka.yliluoma(a)gov.fi