Uutinen
14.06.2023

Uusia videoita viljamarkkinoista, riskien hallinnasta ja viennistä

Arvokasta tietoa viljamarkkinoista, kustannuksista, riskien hallinnasta sekä viljan viennistä ja kuljetuksista.

Videoilla luennoitsijoina MTK:n Tuotto-hankkeesta Max Schulman, Timo Jaakkola ja Taneli Rytsä:

  1. Viljamarkkinat tutuksi – YouTube
  2. Viljamarkkinoihin vaikuttavia tekijöitä – YouTube
  3. Markkinajärjestelmien tuntemus – YouTube
  4. Tunne omat tuotantokustannukset – YouTube
  5. Suojautuminen futuureilla ja optioilla – YouTube
  6. Viljakaupan sopimukset, kaupan toteutus ja hintariskien hallinta – YouTube
  7. Laivarahtimarkkinat – YouTube
  8. Hintariskien hallintavalmiuksien pohdintaa koko ketjussa – YouTube

MTK:n toteuttama TUOTTO-hanke on jatkoa Luken Viljelijöiden yhteistyön markkinavaikutukset
hankkeelle.