Hanke
Kehittämishanke - 167928

ActionLAB

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys ry

31.07.2021 - 19.04.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tulevaisuuden hyvinvointi ja elinvoima niin pitäjissä kuin koko yhteiskunnassa edellyttää kaikkien kansalaisten osallisuutta ja vastuun kantamista. Koronapandemialla on ollut valtavia vaikutuksia nuorten elämään: poikkeusolojen johdosta nuorten elämänpiiri on kaventunut, sosiaaliset kontaktit ja yhteisöllisyyden kokemukset ovat vähentyneet, myös työllistyminen sekä harjoittelu- ja TET-paikkojen saaminen on vaikeutunut. Nuorison kahtiajakautumisen pelätään syvenevän. Hankkeessa edistetään yhteiskunnan kannalta välttämättömiä asioita kuten nuorten työllistymistä, vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä kaikkien sosiaalista osallisuutta. Kehittämällä ja kokeilemalla rohkeasti uusia ja elämyksellisiä yhteistoiminnan tapoja aktivoidaan koko alueen eri toimijoiden vuorovaikutusta ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Vuorovaikutuksessa muiden kanssa lapset ja nuoret oppivat näkemään itsensä aktiivisina toimijoina ja osana yhteisöä, työelämää ja yhteiskuntaa. Hankehenkilöstön muodostavat projektipäällikkö ja projektityöntekijä. Hankkeessa keskiössä on yhteistoiminta nuorten kanssa. Pitäjiin perustetaan nuorten toimintaryhmiä. Nuoret hyödyntävät alueen omaleimaisuutta ja omaa osaamistaan todellisissa työympäristöissä sekä luovat yhteisöllisillä menetelmillä uusia nykypäiväisiä toimintoja ja tapahtumia. Nuori oppii tuntemaan kotiseutunsa paremmin ja on rohkeasti ylpeä omista juuristaan. Yhteistyössä nuorten ja paikallisten toimijoiden kanssa kehitetään mielekästä tekemistä ja lisätään työllistymisen ja yrittämisen mahdollisuuksia. Hankkeen toiminnan tuloksena nuorten juuret kotiseudulleen ovat vahvistuneet ja säilyvät voimavarana myös tulevaisuudessa. Seutukunnan pitäjien hyvinvointi ja elinvoima on vahvistunut. Nuorille tulee avautumaan jatkossa yhä enemmän uuden tyyppisiä paikallisia kouluttautumisen, harrastamisen, työllistymisen ja yrittämisen mahdollisuuksia. Hankkeessa nuorten toiminnasta ja vahvuuksista syntynyt positiivinen näkyvyys on kohottanut pitäjien profiilia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

167928

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

19.04.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt