Hanke
Kehittämishanke - 37469

Active Lapland

BPM-Palvelut Oy

01.03.2017 - 04.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

"Active Lapland" on seitsemän mikroyrityksen yhteistyöhanke, jossa kehitetään ja pilotoidaan uudenlainen terveyttä ja työhyvinvointia edistävä matkailun palvelukokonaisuus. Kohderyhmänä ovat matkailijat erityisesti Euroopan ja Aasian alueilta sekä suomalaisten yritysten työntekijät. Uusi palvelu yhdistää seitsemän Lapin alueen yrityksen matkailu- ja tukipalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Yritysyhteistyö kehittää osallistuvien yritysten liiketoimintaa sekä mahdollistaa kehittymisen voimakkaasti kasvavalla toimialalla. Palvelumallin ytimenä on terveys- ja työhyvinvointi- sekä elämyksellisten palveluiden tuottaminen ja tapahtumien järjestäminen maaseutukohteissa. Yhteistyön konkreettisia hyötyjä hankeyrityksille ovat mm. markkinointi- ja tuotantokustannusten säästö ja mahdollisuus erikoistua osakokonaisuuksien tuottamiseen. Yhteistyö mahdollistaa lisäksi sesongin laajentamisen sekä henkilöstön yhteiskäytön erityisesti sesonkien ulkopuolella. Yritysyhteistyö kehittää myös paikallisia pienyritysverkostoja matkailun ja hyvinvoinnin alalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

37469

Aloituspäivämäärä

01.03.2017

Loppumispäivämäärä

04.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt