Hanke
Kehittämishanke - 264510

Agropilotti – Tee se itse -automaattiohjaus

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

- 30.08.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa koulutetaan Etelä-Pohjanmaan alueen maanviljelijöitä rakentamaan traktorin automaattiajon mahdollistavat laitteet itse. Hanke toteutetaan järjestämällä yhteensä 12 työpajaa talvien 2023–2024 ja 2024–2025 aikana. Työpajoissa laitteet rakennetaan ohjatusti tekniikan asiantuntijoiden johdolla. Hankkeen toteuttajana on Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) digitalisaatio ja älykkäät teknologiat -tutkimusryhmä sekä tekniikan koulusala. Toteuttajalla on laitteiden rakentamiseen tarvittava elektroniikka-, mekaniikka- ja paikkatieto-osaaminen ja lisäksi vankka osaaminen koulutuksessa. Yhteistyöorganisaationa hankkeessa toimii MTK-Etelä-Pohjanmaa, jonka rooli on tiedottaminen, viljelijöiden aktivointi ja kannustaminen sekä tukiasemien sijaintien koordinointi kattavan tukiasemaverkon aikaansaamiseksi. Hankkeen odotetaan edistävän olennaisesti automaattiajon käyttöönottoa Etelä-Pohjanmaalla. Automaattiajolla on viljelijälle monia hyötyjä kuten päällekkäisen ajon vähentäminen sekä polttoainesäästöt. Ylimääräisen ajon vähentäminen myös vähentää maanviljelystä aiheutuvia päästöjä. Automaattiajon tee se itse -ratkaisut ovat osoittautuneet toimiviksi ja kustannustehokkaiksi ratkaisuiksi, joilla vanhan työkoneen voi päivittää nykyaikaiseksi. Koulutuksen kokemukset, hyvät käytännöt ja materiaalit jaetaan julkisesti laajasti hyödynnettäväksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

264510

Loppumispäivämäärä

30.08.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Koulutushanke

Toimenpiteen tyyppi

Koulutushankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus maatalouden alkutuotannon, maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt