Projekt
Utvecklingsprojekt - 264510

Agropilotti – Tee se itse -automaattiohjaus

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

- 30.08.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa koulutetaan Etelä-Pohjanmaan alueen maanviljelijöitä rakentamaan traktorin automaattiajon mahdollistavat laitteet itse. Hanke toteutetaan järjestämällä yhteensä 12 työpajaa talvien 2023–2024 ja 2024–2025 aikana. Työpajoissa laitteet rakennetaan ohjatusti tekniikan asiantuntijoiden johdolla. Hankkeen toteuttajana on Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) digitalisaatio ja älykkäät teknologiat -tutkimusryhmä sekä tekniikan koulusala. Toteuttajalla on laitteiden rakentamiseen tarvittava elektroniikka-, mekaniikka- ja paikkatieto-osaaminen ja lisäksi vankka osaaminen koulutuksessa. Yhteistyöorganisaationa hankkeessa toimii MTK-Etelä-Pohjanmaa, jonka rooli on tiedottaminen, viljelijöiden aktivointi ja kannustaminen sekä tukiasemien sijaintien koordinointi kattavan tukiasemaverkon aikaansaamiseksi. Hankkeen odotetaan edistävän olennaisesti automaattiajon käyttöönottoa Etelä-Pohjanmaalla. Automaattiajolla on viljelijälle monia hyötyjä kuten päällekkäisen ajon vähentäminen sekä polttoainesäästöt. Ylimääräisen ajon vähentäminen myös vähentää maanviljelystä aiheutuvia päästöjä. Automaattiajon tee se itse -ratkaisut ovat osoittautuneet toimiviksi ja kustannustehokkaiksi ratkaisuiksi, joilla vanhan työkoneen voi päivittää nykyaikaiseksi. Koulutuksen kokemukset, hyvät käytännöt ja materiaalit jaetaan julkisesti laajasti hyödynnettäväksi.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

264510

Slutdatum

30.08.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utbildningsprojekt

Typ av åtgärd

Utbildningsprojekt

Åtgärdens specifierare

Utbildning för små och medelstora företag inom jordbrukets primärproduktion, förädling av jordbruksprodukter eller saluföring

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner