Hanke
Kehittämishanke - 17712

Ähtärin keskustan kehittämishanke

Ähtärin kaupunki

15.02.2016 - 01.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kaupunkikeskustan kehittäminen kiinteistönomistajien, yrittäjien, järjestöjen ja kaupungin kesken. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa puuttuvia palveluita, kehittää toimijoiden yhteistoimintaa ja luoda keskustasta viihtyisämpi ja vetovoimaisempi liikealue ja tuoda ranta-alue eri toimintoineen paremmin kuntalaisten hyödyksi ja hyvinvoinniksi. Matkailualueen ja keskustan välisessä liikenteessä opastuksen merkitys on hyvinkin tärkeä. Opasteiden yhtenäinen ilme, josta tunnistaa Ähtärin yhdeksi kokonaisuudeksi on paikkakunnalla vielä toteutumatta. Sisääntuloteiden ja keskustan opasteet kaipaavat yhtenäistä suunnitelmaa, joka jo muotokielensä avulla sekä opastaa että vahvistaa paikkakunnan matkailuimagoa. Hankkeessa on useampi osa-alue, jotka kuitenkin liittyvät toisiinsa monin tavoin. Alue- ,infra- ja rakennussuunnittelu, yhteistyö yrittäjien, kiinteistönomistajien, viranomaistahojen ja järjestöjen kanssa sekä uusien toimijoiden etsiminen. Nämä muodostavat laajan kehittämiskokonaisuuden, jonka toteuttaminen on tehokkainta suorittaa omana kehittämishankkeena.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

17712

Aloituspäivämäärä

15.02.2016

Loppumispäivämäärä

01.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt