Hanke
Kehittämishanke - 57852

Aikaa On

ProAgria Länsi-Suomi ry

31.12.2017 - 27.12.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke on suunniteltu vastaamaan monessa yhteydessä todettuun tarpeeseen, joka kasvaa maatilayritysten rakennekehityksen muutoksen myötä: Satakunnan ja Varsinais-Suomalaisten maatilayritysten kokonaisuuden hallinnan ja johtamisosaamisen kehittäminen ja tätä kautta yritysten kannattavuuden kehittäminen. Tavoite 1: Olemassa olevien ja uusien johtamisen työvälineiden ja toimintamallien käyttöönotto maatilayrityksissä Tavoite 2: Parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja hyödyntäminen sekä turhan työn karsiminen tilatasolla Tavoite 3: Yhteistyön sujuvuuden kehittyminen maatilayrityksissä, eri yrittäjien välillä sekä yritysten ja asiantuntijoiden välillä Hyödynsaajat: Kaikki hankkeeseen osallistuvat maatilayritykset, jotka toimivat Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

57852

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

27.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt