Hanke
Utvecklingsprojekt - 57852

Aikaa On

ProAgria Länsi-Suomi ry

31.12.2017 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hanke on suunniteltu vastaamaan monessa yhteydessä todettuun tarpeeseen, joka kasvaa maatilayritysten rakennekehityksen muutoksen myötä: Satakunnan ja Varsinais-Suomalaisten maatilayritysten kokonaisuuden hallinnan ja johtamisosaamisen kehittäminen ja tätä kautta yritysten kannattavuuden kehittäminen. Tavoite 1: Olemassa olevien ja uusien johtamisen työvälineiden ja toimintamallien käyttöönotto maatilayrityksissä Tavoite 2: Parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja hyödyntäminen sekä turhan työn karsiminen tilatasolla Tavoite 3: Yhteistyön sujuvuuden kehittyminen maatilayrityksissä, eri yrittäjien välillä sekä yritysten ja asiantuntijoiden välillä Hyödynsaajat: Kaikki hankkeeseen osallistuvat maatilayritykset, jotka toimivat Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

57852

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Internationell/Internationalisering
Riskhantering
bärodling
djurens välbefinnande
eko
fjäderfä
får
grönsaksodling
husdjursproduktion
innovation/försök
jordbruk
kommunikation
kvinnor
mjölkko
nätverk
resurseffektivitet
sociala medier
svin
ungdomar
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt