Hanke
Kehittämishanke - 158968

Aisaparin alueen kesätaiteilijat

Lapuan kaupunki

31.03.2021 - 23.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteina parantaa taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta kuntien alueella ja vahvistaa alueiden identiteettiä taiteen – ja kulttuurin keinoin. Aisaparin alueen kesätaiteilijat -hanke tukee kulttuurisesti rikasta ja hyvinvoivaa elämää Etelä-Pohjanmaalla työllistämällä kesätaiteilijoita alueen yhteisöihin. Taiteen ja kulttuurin vaikutuksista ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin on saatu näyttöä kansainvälisissä tutkimuksissa. Esim. Iso-Britanniassa toteutetussa väestötason tilastollisessa tutkimuksessa on havaittu mm. museoissa käymisen, taiteisiin osallistumisen ja taiteen kokemisen positiivinen yhteys terveyteen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

158968

Aloituspäivämäärä

31.03.2021

Loppumispäivämäärä

23.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt