Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 22085

Ajanottolaitteistolla tapahtumia Ylä-Savoon

Iisalmen Visa r.y.

07.03.2016 - 04.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tulospalvelu on yksi tärkeimmistä ellei jopa tärkein yksittäinen toiminto kilpailujärjestelyissä - lajista, kilpailun koosta tai kilpailijoiden iästä riippumatta. Vaatimukset tulospalvelua kohtaan (mobiili- ja internet sovellukset) ovat viime vuosina kasvaneet niin kilpailijoiden kuin lajiliittojen taholta. Samaan aikaan vapaaehtoistoimijoiden määrä seura- ja yhdistystoiminnassa on alati vähentynyt. Tämä on nostanut kynnyksen erilaisten kilpailujen järjestämiselle erittäin korkeaksi, vaikka halua tällaisten järjestämiselle monessa yhteisössä olisikin. Tämän hankeen tavoitteena on löytää useille lajeille sopiva ajanottojärjestelmä, joka olisi laajasti erilaisten Ylä-Savolaisten yhteisöjen hyödynnettävissä. Nykyaikainen ajanottojärjestelmä kokeneine käyttäjineen madaltaa kynnystä järjestää erilaisia nuorille suunnattuja kilpailuita paikasta ja lajista riippumatta. Näin ollen hanke tulee kehittämään myös Iisalmen kylien ja seutukuntien elinvoimaisuutta sekä viihtyvyyttä. Sen toivotaan myös aktivoivan kylien nuorempaa väestöä yhteisen toiminnan järjestämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22085

Aloituspäivämäärä

07.03.2016

Loppumispäivämäärä

04.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt