Hanke
Kehittämishanke - 264051

Aktivoinnilla ja tiedolla elinvoimaa Lakeuden metsiin (Liiveri)

Metsänhoitoyhdistys Lakeus ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

"Moni metsä on oman onnensa nojassa. Noin joka kymmenes metsänomistaja ei tiedä, mitä tehdä" (Verkkouutiset 6.9.2023). Tämän ja Leader Suupohjan rinnakkaisen hankkeen tavoitteena on löytää Metsänhoitoyhdistys Lakeuden toimialueelta useampi sata pitkään passiivisena ollutta metsänomistajaa ja kartoittaa henkilökohtaisin yhteydenotoin vallitsevan tilanteen taustoja sekä ilmeneviä neuvontatarpeita. Kontaktien tärkeimpänä tavoitteena on aktivoida ja tukea passiivisia metsänomistajia toimimaan heidän kanssaan henkilökohtaisesti ja arvopohjaisesti määriteltävien metsätavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet, omistajanvaihdos, luontoarvojen vaaliminen tai vaikka hiilen sidonta. Hankkeessa aktivoidaan myös tulevia metsänomistajia esimerkiksi neuvonnallisesti ja edistetään näin nuorten kiinnostusta metsäalaan kohtaan. Hankkeessa halutaan tuoda polarisoituneen metsäkeskustelun äärilaidat samalle vaihtoehtojen kartalle tarjoamalla kunkin metsänomistajan tavoitteita parhaiten palvelevia vaihtoehtoja, joilla yhdistää sujuvasti talous, kannattavuus, ympäristökysymykset ja henkilökohtaiset arvot. Näin toimiala kykenee osaltaan sopeutumaan tulevaisuuden haasteisiin hankkeen myötä karttuvalla osaamisella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

264051

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt