Projekt
Utvecklingsprojekt - 264051

Aktivoinnilla ja tiedolla elinvoimaa Lakeuden metsiin (Liiveri)

Metsänhoitoyhdistys Lakeus ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

"Moni metsä on oman onnensa nojassa. Noin joka kymmenes metsänomistaja ei tiedä, mitä tehdä" (Verkkouutiset 6.9.2023). Tämän ja Leader Suupohjan rinnakkaisen hankkeen tavoitteena on löytää Metsänhoitoyhdistys Lakeuden toimialueelta useampi sata pitkään passiivisena ollutta metsänomistajaa ja kartoittaa henkilökohtaisin yhteydenotoin vallitsevan tilanteen taustoja sekä ilmeneviä neuvontatarpeita. Kontaktien tärkeimpänä tavoitteena on aktivoida ja tukea passiivisia metsänomistajia toimimaan heidän kanssaan henkilökohtaisesti ja arvopohjaisesti määriteltävien metsätavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet, omistajanvaihdos, luontoarvojen vaaliminen tai vaikka hiilen sidonta. Hankkeessa aktivoidaan myös tulevia metsänomistajia esimerkiksi neuvonnallisesti ja edistetään näin nuorten kiinnostusta metsäalaan kohtaan. Hankkeessa halutaan tuoda polarisoituneen metsäkeskustelun äärilaidat samalle vaihtoehtojen kartalle tarjoamalla kunkin metsänomistajan tavoitteita parhaiten palvelevia vaihtoehtoja, joilla yhdistää sujuvasti talous, kannattavuus, ympäristökysymykset ja henkilökohtaiset arvot. Näin toimiala kykenee osaltaan sopeutumaan tulevaisuuden haasteisiin hankkeen myötä karttuvalla osaamisella.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

264051

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner