Hanke
Kehittämishanke - 17356

Alakestilän arboretum digi

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

29.02.2016 - 14.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa parannetaan Limingassa sijaitsevan Alakestilän Arboretumin käytettävyyttä ja tunnettuutta alueen asukkaiden, koululaisten ja yhteisöjen käyttöön. Hankkeen avulla halutaan turvata puiston säilyminen viihtyisänä ja mielenkiintoisena tutustumiskohteena sekä tilaisuuksien järjestämispaikkana, vahvistaa ja kehittää yhteisöllisyyttä luomalla uusia verkostoja eri yhdistysten ja toimijoiden välille ja kehittää arboretumista kaiken ikäisten ihmisten tapaamispaikka ja virkistysalue. Arboretumissa kasvaa puuvartisten kasvilajien muotoja, muunnoksia, lajikkeita tai alalajeja lähes 200 erilaista, noin 120 puuta ja noin 80 pensasta. Puistoon istutetut puut ja pensaat paikannetaan digitaalisesti, varmistetaan lajimääritys ja merkitään nimilapuilla. Puistoon laaditaan hoitosuunnitelma, jonka avulla puistotyöntekijät ja talkoolaiset voivat hoitaa puistoa. Digitaalista karttaa, jossa puiden sijainti- ja ominaisuustieto on sähköisessä muodossa tarkasti määritetty, voidaan hyödyntää opastuksessa ja omatoimisessa kasvillisuuteen tutustumisessa. Digitaalinen pohja-aineisto mahdollistaa myös erilaisten opastusmateriaalien ja palvelujen tuottamisen jatkossa. Aineistoa tuotetaan niin, että sitä on mahdollista käyttää myös mobiililaitesovellutuksella, jossa voi olla kohteen tietoja kuvina ja tekstidokumentteina sekä ääniopastuksena. Hankkeessa kartoitetaan potentiaalisia käyttäjiä ja laaditaan tiedotussuunnitelma, jonka avulla puiston tunnetavuutta ja käyttöä voidaan parantaa. sekä tiedotetaan mahdollisuuksista. Hankkeesta ja sen tuloksista tiedotetaan monipuolisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

17356

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

14.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt