Projekt
Utvecklingsprojekt - 17356

Alakestilän arboretum digi

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

29.02.2016 - 14.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa parannetaan Limingassa sijaitsevan Alakestilän Arboretumin käytettävyyttä ja tunnettuutta alueen asukkaiden, koululaisten ja yhteisöjen käyttöön. Hankkeen avulla halutaan turvata puiston säilyminen viihtyisänä ja mielenkiintoisena tutustumiskohteena sekä tilaisuuksien järjestämispaikkana, vahvistaa ja kehittää yhteisöllisyyttä luomalla uusia verkostoja eri yhdistysten ja toimijoiden välille ja kehittää arboretumista kaiken ikäisten ihmisten tapaamispaikka ja virkistysalue. Arboretumissa kasvaa puuvartisten kasvilajien muotoja, muunnoksia, lajikkeita tai alalajeja lähes 200 erilaista, noin 120 puuta ja noin 80 pensasta. Puistoon istutetut puut ja pensaat paikannetaan digitaalisesti, varmistetaan lajimääritys ja merkitään nimilapuilla. Puistoon laaditaan hoitosuunnitelma, jonka avulla puistotyöntekijät ja talkoolaiset voivat hoitaa puistoa. Digitaalista karttaa, jossa puiden sijainti- ja ominaisuustieto on sähköisessä muodossa tarkasti määritetty, voidaan hyödyntää opastuksessa ja omatoimisessa kasvillisuuteen tutustumisessa. Digitaalinen pohja-aineisto mahdollistaa myös erilaisten opastusmateriaalien ja palvelujen tuottamisen jatkossa. Aineistoa tuotetaan niin, että sitä on mahdollista käyttää myös mobiililaitesovellutuksella, jossa voi olla kohteen tietoja kuvina ja tekstidokumentteina sekä ääniopastuksena. Hankkeessa kartoitetaan potentiaalisia käyttäjiä ja laaditaan tiedotussuunnitelma, jonka avulla puiston tunnetavuutta ja käyttöä voidaan parantaa. sekä tiedotetaan mahdollisuuksista. Hankkeesta ja sen tuloksista tiedotetaan monipuolisesti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17356

Startdatum

29.02.2016

Slutdatum

14.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner