Hanke
Kehittämishanke - 165047

Alavieskan Vetovoima

Alavieskan Yrittäjät r.y.

30.04.2021 - 05.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Alavieska on Kalajokilaaksossa sijaitseva, n. 2500 asukkaan kunta. Hankkeen päätavoitteena on luoda alavieskalaisiin uskoa ja luottamusta omista mahdollisuuksistaan, yrittämisen mahdollisuuksista ja siitä, että Alavieskassa on hyvä asua. Hankkeen aikana kehitetään keskustan ja sivukylien elinvoimaisuutta, luodaan uudenlaista tekemistä ja uusia tapahtumamahdollisuuksia. Hankkeen aikana tehtävät parannukset, kehittämiset ja tapahtumat tehdään yhdessä kuntalaisten, yrittäjien, järjestöjen ym. toimijoiden kanssa. Tämä antaa uskoa siihen, että menestyminen on omissa käsissä. Keskeisenä tavoitteena on kehittää tiedottamista ja yhteismarkkinointia sekä kehittää jo olemassa olevia toimintamalleja. Synnyttää positiivista ilmapiiriä, yhteisöllisyyttä ja tekemisen meininkiä. Lisätä yhteistyötä ja luoda uusia yhteistyöverkostoja. Otetaan kehittäminen omiin käsiin ja tehdään jotain, toteutetaan yhdessä asioita. Keskiössä ovat tuunaus, kierrätys ja uudelleenkäyttö. Tehdään itse niin paljon kuin osataan, hyödynnetään jo olemassa olevaa. Onnistuminen luo myönteisen ilmapiirin, joka puolestaan luo uskoa omiin mahdollisuuksiin. Ideoiden toteuttamisesta luodaan pysyvä toimintamalli. Toteutetaan jatkuvan parantamisen ideaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

165047

Aloituspäivämäärä

30.04.2021

Loppumispäivämäärä

05.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt