Hanke
Kehittämishanke - 13899

Alihankintayritysten toimintaedellytysten parantaminen

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2015 - 10.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Leader Suupohjan toiminta-alueella on runsaasti metallialan- ja muita tuotannollisia yrityksiä, joiden ympärille on muodostunut tehokkaat alihankintaverkostot. Nämä yritykset valmistavat tuotteita mm. materiaalinkäsittely-, maatalouskone- ja elintarviketeollisuudelle. Taantuma on vaikeuttanut alihankintayritysten asemaa kiristyvänä kilpailuna ja pienentyneenä tilauskantana. Alihankintayritysten toiminnan vakauttamisella olisi merkittävä vaikutus alueen kehittymiseen ja työllisyyteen. Ulkopuolisten kehittämisasiantuntijapalveluiden käyttö useissa pk-yrityksissä on vähäistä. Perinteisesti korkeakoulut eivät useinkaan kuulu niiden lähipiiriin, vaan tärkeimmät kumppanit ovat toimittajat ja asiakkaat. Ulkopuoliset asiantuntijat tuovat kuitenkin yrityksille uudenlaista näkemystä ja osaamista. Hankkeen kohderyhmä ovat alle 10 henkilön tuotannolliset pk-yritykset metalliteollisuudesta, erityisesti agroteknologia-alan yritykset, sekä rakentamisesta ja rakennustuoteteollisuudesta. Hankkeella on kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen on uuden yhteisen toimintamallin kehittäminen SeAMKille ja seudullisille kehittämisorganisaatioille. Toinen tavoite on parantaa alihankintayritysten toimintaedellytyksiä tukemalla yrityksiä tuote- ja tuotannon kehitystyössä, markkinointiosaamisen kehittämisessä ja olemassa olevien mahdollisuuksien hyödyntämissä uusilla toimialoilla. Aktivoimalla yrityksiä pyritään käynnistämään uusia yritysryhmähankkeita. Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat: - Yhteistyön toimintamallin kehittäminen - Yritysten innovaatiotoiminnan aktivointi, kehitystarpeiden selvittäminen ja kehityssuunnitelmien laatiminen - Kehityssuunnitelmien toteuttamisen tukeminen - Yritysten yhteistyö, verkostoituminen ja kansainvälistyminen - Projektin tiedotus ja hallinnointi

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13899

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

10.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt