Projekt
Utvecklingsprojekt - 13899

Alihankintayritysten toimintaedellytysten parantaminen

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2015 - 10.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Leader Suupohjan toiminta-alueella on runsaasti metallialan- ja muita tuotannollisia yrityksiä, joiden ympärille on muodostunut tehokkaat alihankintaverkostot. Nämä yritykset valmistavat tuotteita mm. materiaalinkäsittely-, maatalouskone- ja elintarviketeollisuudelle. Taantuma on vaikeuttanut alihankintayritysten asemaa kiristyvänä kilpailuna ja pienentyneenä tilauskantana. Alihankintayritysten toiminnan vakauttamisella olisi merkittävä vaikutus alueen kehittymiseen ja työllisyyteen. Ulkopuolisten kehittämisasiantuntijapalveluiden käyttö useissa pk-yrityksissä on vähäistä. Perinteisesti korkeakoulut eivät useinkaan kuulu niiden lähipiiriin, vaan tärkeimmät kumppanit ovat toimittajat ja asiakkaat. Ulkopuoliset asiantuntijat tuovat kuitenkin yrityksille uudenlaista näkemystä ja osaamista. Hankkeen kohderyhmä ovat alle 10 henkilön tuotannolliset pk-yritykset metalliteollisuudesta, erityisesti agroteknologia-alan yritykset, sekä rakentamisesta ja rakennustuoteteollisuudesta. Hankkeella on kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen on uuden yhteisen toimintamallin kehittäminen SeAMKille ja seudullisille kehittämisorganisaatioille. Toinen tavoite on parantaa alihankintayritysten toimintaedellytyksiä tukemalla yrityksiä tuote- ja tuotannon kehitystyössä, markkinointiosaamisen kehittämisessä ja olemassa olevien mahdollisuuksien hyödyntämissä uusilla toimialoilla. Aktivoimalla yrityksiä pyritään käynnistämään uusia yritysryhmähankkeita. Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat: - Yhteistyön toimintamallin kehittäminen - Yritysten innovaatiotoiminnan aktivointi, kehitystarpeiden selvittäminen ja kehityssuunnitelmien laatiminen - Kehityssuunnitelmien toteuttamisen tukeminen - Yritysten yhteistyö, verkostoituminen ja kansainvälistyminen - Projektin tiedotus ja hallinnointi

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13899

Startdatum

31.12.2015

Slutdatum

10.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner