Hanke
Kehittämishanke - 14446

Alla bitar på plats

Bromarv Byaråd rf, Bromarvin Kylätoimikunta ry

31.12.2015 - 27.05.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektets mål är att skapa en handlings- och finansieringsplan för att förverkliga den godkända planen för en helhetsutveckling av Bromarv skärgårdshamn. Projektet skall ge svar på följande frågor: 1) Kan den godkända helhetsplanen för skärgårdshamnen förverklkigas i delar/"bitar" och/eller etapper, och i så fall vilka och med vilken tidtabell? 2) Vem ansvarar för förverkligandet av de identifierade delarna/delaktiviteterna? 3) Hur kan projektets och dess delar finansieras? 4) Vilka är de risker som är förknippade med projektets genomförande?

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14446

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

27.05.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt