Projekt
Utvecklingsprojekt - 14446

Alla bitar på plats

Bromarv Byaråd rf, Bromarvin Kylätoimikunta ry

31.12.2015 - 27.05.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektets mål är att skapa en handlings- och finansieringsplan för att förverkliga den godkända planen för en helhetsutveckling av Bromarv skärgårdshamn. Projektet skall ge svar på följande frågor: 1) Kan den godkända helhetsplanen för skärgårdshamnen förverklkigas i delar/"bitar" och/eller etapper, och i så fall vilka och med vilken tidtabell? 2) Vem ansvarar för förverkligandet av de identifierade delarna/delaktiviteterna? 3) Hur kan projektets och dess delar finansieras? 4) Vilka är de risker som är förknippade med projektets genomförande?

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

14446

Startdatum

31.12.2015

Slutdatum

27.05.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner