Hanke
Kehittämishanke - 16851

Alueellinen elintarvikelogistiikka -hanke

Sodankylän kunta

01.01.2017 - 31.07.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Alueellinen elintarvikelogistiikka -hankkeen päätavoitteena on luoda uudenlainen lähitoimijoiden ja lähituotteiden varaan rakentuva elintarviketuotannon logistinen järjestelmä. Oleellisena tekijänä päätavoitteessa on pienten hajanaisten tuotanto-, jalostus- ja kulutuspisteiden sekä tuotevirtojen kustannustehokas yhdistäminen. Tavoitteena on rakentaa toimivan pilottijärjestelmän kautta alueellinen logistinen järjestelmä. Hankkeen aikana kehitetään pilottijärjestelmää sekä tarkennetaan aluelogistiikan mallia pilotoinnista saatavilla käytännön kokemuksilla. Toimintaa kehitetään teemakohtaisten työryhmien avulla. Teemoilla tarkoitetaan sekä raaka-aineista lähteviä arvoketjuja että fyysisiä tuotanto-, varastointi- ja kuljetusketjuja. Pirstaleisia toimintoja yhdistävän alueellisen logistiikan keskeinen tekijä on sähköinen ohjausjärjestelmä. Mallia testattaessa otetaan huomioon myös sähköisen järjestelmän rakentaminen ja siihen liittyvien parametrien tunnistaminen. Pilotoinnin ydintoiminta tapahtuu Sodankylän ja Kittilän kuntien alueella. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017 - 31.12.2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16851

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

31.07.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.4 Elintarvikkeiden lyhyet toimitusketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt