Hanke
Kehittämishanke - 14393

Alueen työpaikkakehityksestä hyvään kierteeseen – Asukkaiden ja työntekijöiden osallistamista uutta elinvoimaa alueelle

Uudenkaupungin kaupunki

03.09.2015 - 28.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Osaavan työvoiman saatavuus on yrityksen yksi menestyksen tärkeimmistä tekijöistä. Osaamisvajeet ja puuttuvat resurssit ovat yrityksen toiminnalle isoja riskejä. Onnistuneet rekrytoinnit luovat merkittäviä mahdollisuuksia kehittämiseen, kasvuun ja sitä kautta uusien työpaikkojen syntyyn. Aktiivinen asukasmarkkinointi sekä siihen liittyvät uusien asukkaiden palvelut ovat tärkeä tuki alueella toimivien työnantajien rekrytointeihin. Tieto- ja viestintäteknologian myötä alueelle on mahdollista houkutella tulevaisuudessa uusien yritysten lisäksi yhä enemmän mikroyrittäjiä ja etätyötä tekeviä asiantuntijoita. Pitkäjänteiselle yhteisölliselle toiminnalle on paitsi perusteluja myös kysyntää. Yksittäisten toimenpiteiden sijaan nyt suunnitteilla olevassa hankkeessa tavoitellaan uusia asukkaita ja hyviä puitteita onnistuneille rekrytoinneille. Yhdistämällä alueen eri toimijoiden osaamiset, ja rakentamalla kumppanuuslähtöistä toimintaa, on mahdollisuus synnyttää uusia ideoita ja kehittää innovaatioita, joista hyötyvät alueen kaikki toimijat ja asukkaat. Tavoitteet: - muuttohalukkuus alueelle vahvistuu - uudistaa radikaalisti alue- ja rekrytointimarkkinointia - tukee uusien asukkaiden integroitumista alueelle - luo uusia asiantuntijaverkostoja - luo uuden asukasmarkkinointimallin, jota voivat halutessaan hyödyntää kaikki alueen työnantajat rekrytoinnissaan - rakentaa yhteisöllisyyttä ja palvelee välillisesti myös nykyisiä asukkaita Projektiryhmä muodostaa asukas- ja työntekijälähettiläiden -verkoston. Heidät otetaan mukaan viestinnän sisällöntuotantoon. 1. Yhteisölliset työvälineet haltuun -sosiaalisen median kanavat ovat käytössä. 2. Alueen yhteisöjen sitouttaminen-ydinverkosto on luotu sekä uusia toimintamalleja pilotoitu. 3. Työpajojen tuotoksista luodaan opas ja toimintamalli toimijoiden käyttöön

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14393

Aloituspäivämäärä

03.09.2015

Loppumispäivämäärä

28.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt