Projekt
Utvecklingsprojekt - 14393

Alueen työpaikkakehityksestä hyvään kierteeseen – Asukkaiden ja työntekijöiden osallistamista uutta elinvoimaa alueelle

Uudenkaupungin kaupunki

03.09.2015 - 28.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Osaavan työvoiman saatavuus on yrityksen yksi menestyksen tärkeimmistä tekijöistä. Osaamisvajeet ja puuttuvat resurssit ovat yrityksen toiminnalle isoja riskejä. Onnistuneet rekrytoinnit luovat merkittäviä mahdollisuuksia kehittämiseen, kasvuun ja sitä kautta uusien työpaikkojen syntyyn. Aktiivinen asukasmarkkinointi sekä siihen liittyvät uusien asukkaiden palvelut ovat tärkeä tuki alueella toimivien työnantajien rekrytointeihin. Tieto- ja viestintäteknologian myötä alueelle on mahdollista houkutella tulevaisuudessa uusien yritysten lisäksi yhä enemmän mikroyrittäjiä ja etätyötä tekeviä asiantuntijoita. Pitkäjänteiselle yhteisölliselle toiminnalle on paitsi perusteluja myös kysyntää. Yksittäisten toimenpiteiden sijaan nyt suunnitteilla olevassa hankkeessa tavoitellaan uusia asukkaita ja hyviä puitteita onnistuneille rekrytoinneille. Yhdistämällä alueen eri toimijoiden osaamiset, ja rakentamalla kumppanuuslähtöistä toimintaa, on mahdollisuus synnyttää uusia ideoita ja kehittää innovaatioita, joista hyötyvät alueen kaikki toimijat ja asukkaat. Tavoitteet: - muuttohalukkuus alueelle vahvistuu - uudistaa radikaalisti alue- ja rekrytointimarkkinointia - tukee uusien asukkaiden integroitumista alueelle - luo uusia asiantuntijaverkostoja - luo uuden asukasmarkkinointimallin, jota voivat halutessaan hyödyntää kaikki alueen työnantajat rekrytoinnissaan - rakentaa yhteisöllisyyttä ja palvelee välillisesti myös nykyisiä asukkaita Projektiryhmä muodostaa asukas- ja työntekijälähettiläiden -verkoston. Heidät otetaan mukaan viestinnän sisällöntuotantoon. 1. Yhteisölliset työvälineet haltuun -sosiaalisen median kanavat ovat käytössä. 2. Alueen yhteisöjen sitouttaminen-ydinverkosto on luotu sekä uusia toimintamalleja pilotoitu. 3. Työpajojen tuotoksista luodaan opas ja toimintamalli toimijoiden käyttöön

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

14393

Startdatum

03.09.2015

Slutdatum

28.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner