Hanke
Kehittämishanke - 253731

ÄLYÄ matkassa -Satakunnan älykkään ja kestävän matkailun kehittämishanke

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

- 29.06.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Valtakunnallisesti matkailussa on kaksi vallitsevaa painopistettä ja kehittämiskohdetta: älykäs ja kestävä matkailu. Näiden teemojen mukaisen liiketoiminnan kehittäminen nähdään avaintekijöiksi, jotta matkailu elpyy ja palaa ns. normaaliin sekä kasvaa sitä ravistelevien kriisien vaikutusten aikana ja näiden jälkeen. Hankkeen hallinnoinnista ja käytännön tehtävistä vastaa SAMK ja toiminnallinen yhteistyökumppani on Satakunnan Matkailuyrittäjät ry (Visit Satakunta). Hankkeen kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat maaseudulla toimivat matkailuyrittäjät ja muut olemassa olevat ja potentiaaliset matkailualan toimijat. Hankkeen välillisinä hyödynsaajina ovat matkailun markkinointi- ja myyntiorganisaatiot sekä matkailun palveluiden käyttäjät: paikalliset ja lähialueen asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat, joiden saataville tulee hankkeen myötävaikutuksella kestävämpiä ja jopa mahdollisesti uusia matkailupalveluita. Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2024-30.6.2026 ja toteutusalueena on Satakunta. Hanke tuottaa tietoa ja lisää osaamista liiketoiminnan uusista teknologisista trendeistä, digitaalisista työkaluista sekä tiedolla johtamisesta. Tavoitteena on myös kehittää strategisesti Satakunnan matkailun tiedolla johtamista kohdetasolla. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa ja lisätä osaamista älykkäiden työkalujen integroinnista alan ympäristöjohtamisen tueksi sekä kestävän, resurssitehokkaan ja hiilineutraalin matkailun edistämiseksi. Hankkeen vaikutuksesta Satakunnan matkailu pysyy mukana valtakunnallisessa ja kansainvälisessä matkailun kehitystyössä. Matkailijatulot lisääntyvät yritysten syvemmän asiakasymmärryksen myötä ja yritysten kilpailukyky vahvistuu sekä elinvoima lisääntyy maaseudulla. Hanke edistää ilmastotavoitteisiin pääsemistä sekä luo alueelle vastuullisia matkailupalveluja. Hanke tiivistää toimijoiden yhteistyötä ja mahdollistaa osaltaan yritysten kehittymisen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

253731

Loppumispäivämäärä

29.06.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Ilmastoyhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt