Projekt
Utvecklingsprojekt - 253731

ÄLYÄ matkassa -Satakunnan älykkään ja kestävän matkailun kehittämishanke

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

- 29.06.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Valtakunnallisesti matkailussa on kaksi vallitsevaa painopistettä ja kehittämiskohdetta: älykäs ja kestävä matkailu. Näiden teemojen mukaisen liiketoiminnan kehittäminen nähdään avaintekijöiksi, jotta matkailu elpyy ja palaa ns. normaaliin sekä kasvaa sitä ravistelevien kriisien vaikutusten aikana ja näiden jälkeen. Hankkeen hallinnoinnista ja käytännön tehtävistä vastaa SAMK ja toiminnallinen yhteistyökumppani on Satakunnan Matkailuyrittäjät ry (Visit Satakunta). Hankkeen kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat maaseudulla toimivat matkailuyrittäjät ja muut olemassa olevat ja potentiaaliset matkailualan toimijat. Hankkeen välillisinä hyödynsaajina ovat matkailun markkinointi- ja myyntiorganisaatiot sekä matkailun palveluiden käyttäjät: paikalliset ja lähialueen asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat, joiden saataville tulee hankkeen myötävaikutuksella kestävämpiä ja jopa mahdollisesti uusia matkailupalveluita. Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2024-30.6.2026 ja toteutusalueena on Satakunta. Hanke tuottaa tietoa ja lisää osaamista liiketoiminnan uusista teknologisista trendeistä, digitaalisista työkaluista sekä tiedolla johtamisesta. Tavoitteena on myös kehittää strategisesti Satakunnan matkailun tiedolla johtamista kohdetasolla. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa ja lisätä osaamista älykkäiden työkalujen integroinnista alan ympäristöjohtamisen tueksi sekä kestävän, resurssitehokkaan ja hiilineutraalin matkailun edistämiseksi. Hankkeen vaikutuksesta Satakunnan matkailu pysyy mukana valtakunnallisessa ja kansainvälisessä matkailun kehitystyössä. Matkailijatulot lisääntyvät yritysten syvemmän asiakasymmärryksen myötä ja yritysten kilpailukyky vahvistuu sekä elinvoima lisääntyy maaseudulla. Hanke edistää ilmastotavoitteisiin pääsemistä sekä luo alueelle vastuullisia matkailupalveluja. Hanke tiivistää toimijoiden yhteistyötä ja mahdollistaa osaltaan yritysten kehittymisen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

253731

Slutdatum

29.06.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Klimatsamarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO4

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner