Hanke
Kehittämishanke - 144588

Älykkäät kulttuurikylät

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2020 - 14.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Älykkäät kulttuurikylät –hanke vastaa tarpeisiin jotka ovat syntyneet maaseudun kehittämisen siirtymisestä tulevalla ohjelmakaudella kohti älykäs maaseutu -ajattelu ja siitä että COVID-19-tilanne on kiihdyttänyt maaseudun uutta tulemista etätyön ja asumisen paikkana. Lisäksi kulttuurihyvinvointi on saanut jalansijaa sote-uudistukseen liittyen ja työntantajien tarve osaajille ja niiden houkuttelulle Kaakkois-Suomen maaseutualueille on entistä akuutimpaa. Myös innovatiivisia ja yrittäjämäisiä toimijoita, toimintatapoja ja korkeapaa tavoitetasoa tarvitaan kylien kehittymiseksi tarttumaan yhtäältä pandemiatilanteen avaamiin mahdollisuuksiin ja toisaalta luovivaan sen aiheuttamissa osaamis- ja muissa kehityshaasteissa. Näistä tarpeisiin ja taustoihin liittyy Älykkään kulttuurikylät -hankkeen viitekehys, jossa yhdistyvät (1) etätyö, (2) innovaatiot ja (3) kulttuurihyvinvointi. Hankkeen tavoitteena on (i) kartoittaa kehittyvien ja yhteisöllisten kylien resurssit älykkään kulttuurikylän luomiseksi, (ii) mobilisoida kylien resurssien omistajat ja kehittäjät tulevaisuuden älykkään kulttuurikylän vision suuntaan, (iii) tunnistaa kylien merkittävimmät kehittämiskohteet, (iv) tehdä kokeiluja tulevaisuuden kehittämistoimenpiteiden soveltuvuuden arvioimiseksi ja luoda elinvoimauttamisen toimintamalli maaseudun kehittäjien käyttöön ja (v) luoda älykäs kulttuurikylä –konsepti. Hankkeen tuloksena syntyy kylien väen ja asiantuntijoiden kanssa yhdessä kokeillen kehitetty älykäs kulttuurikylä -konsepti, houkuttelevuutta ja kultttuurihyvinvointia Kaakkois-Suomen kylille asuin- ja työpaikkoina, testattuja kehittämisaihioita ja heti käyttöön otettavia uusia toimintamalleja älykkään kulttuurikylän implementoinniksi. Hanke osallistaa satoja ihmisiä Kymenlaakson kylillä ja toimii vuoropuhelussa kylien ja maakunnan ulkopuolisten täällä/täältäkäsin asumisesta ja työnteosta kiinnostuneiden välillä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

144588

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

14.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt