Hanke
Kehittämishanke - 150763

Älymaatalouden kehittämis- ja pilotointiympäristö -esiselvitys

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

13.12.2020 - 22.11.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia niin ruoantuotannon tehostamiseen kuin siihen kiinteästi liittyvään ilmastonmuutoksen torjuntaan. Maataloustoimialan teknologinen kehitys on nopeaa, mutta pirstaleista – laitevalmistajat tekevät tutkimus- ja kehitystyötä omista tarpeistaan, mikä on johtanut järjestelmien väliseen puutteelliseen kommunikaatioon. Maatalouden digiloikan aikaansaaminen edellyttää maatalouden digitaalisen ekosysteemin rakentamista, jossa tavoitellaan taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa esiselvitys siitä, onko mahdollisesti Tarvaalan Biotalouskampukselle sijoittuvalle Älymaatila –konseptille kysyntää sekä mitä teknologisia ratkaisuja, erityisosaamista ja investointeja älymaatilan rakentaminen edellyttää. Haastattelujen, benchmarkingin ja työpajojen jälkeen tehdään Älymaatilan kehittämis- ja pilotointiympäristö toimintavaatimusten määrittely; miten kehittämistoimintoja rajataan, mitä tulisi ottaa mukaan, ja mitä jättää pois. Myös toimintaperiaatteiden määrittelystä on saatu alustava käsitys; kuinka toimintaa hallinnoidaan ja organisoidaan, kenellä on pääsy tietoihin (avoin vs. suljettu data). Esiselvityksen myötä on muodostunut käsitys niistä mahdollisista investointitarpeista, mitä kuvatun kaltainen kehittämis- ja pilotointiympäristö tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

150763

Aloituspäivämäärä

13.12.2020

Loppumispäivämäärä

22.11.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt