Hanke
Utvecklingsprojekt - 150763

Älymaatalouden kehittämis- ja pilotointiympäristö -esiselvitys

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

13.12.2020 - 29.06.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia niin ruoantuotannon tehostamiseen kuin siihen kiinteästi liittyvään ilmastonmuutoksen torjuntaan. Maataloustoimialan teknologinen kehitys on nopeaa, mutta pirstaleista – laitevalmistajat tekevät tutkimus- ja kehitystyötä omista tarpeistaan, mikä on johtanut järjestelmien väliseen puutteelliseen kommunikaatioon. Maatalouden digiloikan aikaansaaminen edellyttää maatalouden digitaalisen ekosysteemin rakentamista, jossa tavoitellaan taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa esiselvitys siitä, onko mahdollisesti Tarvaalan Biotalouskampukselle sijoittuvalle Älymaatila –konseptille kysyntää sekä mitä teknologisia ratkaisuja, erityisosaamista ja investointeja älymaatilan rakentaminen edellyttää. Haastattelujen, benchmarkingin ja työpajojen jälkeen tehdään Älymaatilan kehittämis- ja pilotointiympäristö toimintavaatimusten määrittely; miten kehittämistoimintoja rajataan, mitä tulisi ottaa mukaan, ja mitä jättää pois. Myös toimintaperiaatteiden määrittelystä on saatu alustava käsitys; kuinka toimintaa hallinnoidaan ja organisoidaan, kenellä on pääsy tietoihin (avoin vs. suljettu data). Esiselvityksen myötä on muodostunut käsitys niistä mahdollisista investointitarpeista, mitä kuvatun kaltainen kehittämis- ja pilotointiympäristö tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

150763

Aloituspäivämäärä

13.12.2020

Loppumispäivämäärä

29.06.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Bioekonomi
digitalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt