Projekt
Utvecklingsprojekt - 150763

Älymaatalouden kehittämis- ja pilotointiympäristö -esiselvitys

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

14.12.2020 - 22.11.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia niin ruoantuotannon tehostamiseen kuin siihen kiinteästi liittyvään ilmastonmuutoksen torjuntaan. Maataloustoimialan teknologinen kehitys on nopeaa, mutta pirstaleista – laitevalmistajat tekevät tutkimus- ja kehitystyötä omista tarpeistaan, mikä on johtanut järjestelmien väliseen puutteelliseen kommunikaatioon. Maatalouden digiloikan aikaansaaminen edellyttää maatalouden digitaalisen ekosysteemin rakentamista, jossa tavoitellaan taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa esiselvitys siitä, onko mahdollisesti Tarvaalan Biotalouskampukselle sijoittuvalle Älymaatila –konseptille kysyntää sekä mitä teknologisia ratkaisuja, erityisosaamista ja investointeja älymaatilan rakentaminen edellyttää. Haastattelujen, benchmarkingin ja työpajojen jälkeen tehdään Älymaatilan kehittämis- ja pilotointiympäristö toimintavaatimusten määrittely; miten kehittämistoimintoja rajataan, mitä tulisi ottaa mukaan, ja mitä jättää pois. Myös toimintaperiaatteiden määrittelystä on saatu alustava käsitys; kuinka toimintaa hallinnoidaan ja organisoidaan, kenellä on pääsy tietoihin (avoin vs. suljettu data). Esiselvityksen myötä on muodostunut käsitys niistä mahdollisista investointitarpeista, mitä kuvatun kaltainen kehittämis- ja pilotointiympäristö tulee tarvitsemaan

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

150763

Startdatum

14.12.2020

Slutdatum

22.11.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner