Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 99284

Arktinen aikavaellus

Ohcejoga Utsjoen Ursa ry

15.05.2019 - 18.04.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Arktinen aikavaellus on tunturimaastoon sijoittuva vaelluspolku informaatiotauluineen. Tämän polun alkupisteenä on kosminen nykyhetki (koulukeskus, taulu 1) ja päätepisteenä kosminen alkuräjähdys eli Big Bang-tapahtuma (Nammajärvien kota). Pääreitti tulee olemaan osareitteineen noin 14 km pitkä, mikä samalla kuvaa universumimme kehityshistoriaa noin 14 miljardin vuoden aikana, polun tarina sisälttää mm. BB-tapahtuman jälkeisen kvanttifluktuaation inflaatiovaiheineen, protonien muodostuksen, kosmisten ydinfuusioiden alun ja päättymisen, vapaiden elektronien aikakauden sironneen valon, kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn muodostumisen, neutraalin vedyn synnyn jälkeisen näkyvän valon kauden aina moderniin universumivaiheen kehitykseen ja nykyaikaan saakka. Informaatio- ja opastetauluja tulee polulle runsaat 20 kappaletta QR-koodeineen kertomaan maailmanhistorian kehityksestä. Jokainen metri polulla vastaa miljoonan vuoden aikajaksoa kosmisessa historiassa ja evoluutiossa. Opastetaulujen sisällöt koostetaan olemassa olevan Turun aikavaellusaineiston pohjalta. Utsjoelle sijoitettavien taulujen tarinoissa tuodaan esiin myös paikallishistoriaa, kallioperän ja tunturimaaston muovautumista, Pohjolan ilmaston, eläimistön ja asutuksen historiaa. Lisäksi mukaan tulee Maan revontulien kehityskuvausta, miten alkumaan revontulista tulivat nykyisin havaittavat Lapin tulet. Kosmisen historian aikapisteisiin lisätään kertomuksia siitä, miten eri tähtikuviot ja tähtien syntytarinat tunnetaan erityisesti saamelaisessa kulttuurissa. Verkkosivujen taustakertomuksiin lisätään myös saamelaisen kulttuurin myyttisiä selityksiä maailman kehittymisestä. Koska Arktiseen aikavaellukseen kuuluu kosmologian tietämyksen kirjallista materiaalia, käyttökielinä ovat suomi, saame ja englanti. Aikavaellus lisää sekä utsjokisten kyläläisten, koululaisten, matkailijoiden ja yrittäjien vainnanmahdollisuuksia luontoharrastuksen ja kosmologian tietämyksen piirissä, hanke tukee vastuullista matkailua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

99284

Aloituspäivämäärä

15.05.2019

Loppumispäivämäärä

18.04.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt