Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 83284

Återskapande av strandäng

Torsholma Fiske- och Byalag

10.10.2018 - 31.03.2021

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Torsholma Fiske- och Byalag röjer ett ca 4 ha stort område från sly och vass samtidigt som det byggs en inhängnad för highland cattle och får. Projektet återskapar strandängar samt bevarar ängsväxter och för området unika växtarter. Såväl ortsbor som turister får ta del av betade strandängar som idag är sällsynt pga vass och sly.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

83284

Aloituspäivämäärä

10.10.2018

Loppumispäivämäärä

31.03.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

19.2 Tuki Leader-hankkeelle

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Ahvenanmaa

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödyllinen investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt