Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 75698

Barnens trädgård och snickeri

Ålands 4H-distrikt r.f.

30.06.2018 - 29.09.2020

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Barnens trädgård i anslutning till 4H gården är tänkt att bli en besöksträdgård där barn och ungdomar kan bekanta sig med odling och uppleva den med alla sinne. Vi söker medel för att iordningställa trädgården till ett gott grundskick som vi kan utveckla verksamhet kring. I trädgården ska finnas frukt- och bärbuskar, land för odling, krydd och blomsterrabatt som även fungerar som fjärilrabatt. I växthuset kan vi driva upp plantor samt odla tomater tillsammans med medlemmar. I hörnet av trädgården anläggs en rastplats med grillmöjlighet. Kring trädgården kommer vi i etableringsskedet att samarbeta med Ålands Marthadistrikt samt Ålands Omsorgsförbund men andra samarbeten blir säkert aktuella i framtiden. I anslutning till 4H gården vill vi också inreda och utrusta ett litet snickeri som kan användas av mindre grupper. Här kommer man kunna bygga olika mindre saker, till exempel fågelholkar och insektshotell, men även till exempel olika former av trädgårdskonst som kan placeras i trädgården. I projektet ingår även marknadsföring av trädgården i form av ett mindre marknadsföringsmaterial, samt en större informationsskylt.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

75698

Aloituspäivämäärä

30.06.2018

Loppumispäivämäärä

29.09.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

19.2 Tuki Leader-hankkeelle

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Ahvenanmaa

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödyllinen investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt