Projekt
Allmännyttiga investeringar - 75698

Barnens trädgård och snickeri

Ålands 4H-distrikt r.f.

30.06.2018 - 29.09.2020

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Barnens trädgård i anslutning till 4H gården är tänkt att bli en besöksträdgård där barn och ungdomar kan bekanta sig med odling och uppleva den med alla sinne. Vi söker medel för att iordningställa trädgården till ett gott grundskick som vi kan utveckla verksamhet kring. I trädgården ska finnas frukt- och bärbuskar, land för odling, krydd och blomsterrabatt som även fungerar som fjärilrabatt. I växthuset kan vi driva upp plantor samt odla tomater tillsammans med medlemmar. I hörnet av trädgården anläggs en rastplats med grillmöjlighet. Kring trädgården kommer vi i etableringsskedet att samarbeta med Ålands Marthadistrikt samt Ålands Omsorgsförbund men andra samarbeten blir säkert aktuella i framtiden. I anslutning till 4H gården vill vi också inreda och utrusta ett litet snickeri som kan användas av mindre grupper. Här kommer man kunna bygga olika mindre saker, till exempel fågelholkar och insektshotell, men även till exempel olika former av trädgårdskonst som kan placeras i trädgården. I projektet ingår även marknadsföring av trädgården i form av ett mindre marknadsföringsmaterial, samt en större informationsskylt.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

75698

Startdatum

30.06.2018

Slutdatum

29.09.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttiga investeringar

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Allmännyttig investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner