Hanke
Kehittämishanke - 129183

Biokaasulla liikkeelle -selvityshanke

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

31.05.2020 - 01.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

SavoGrown biotalousohjelman mukaisesti kehitysyhtiön tehtävä on innovoida, vauhdittaa ja verkostoida biotalousalan kehitystä. Biokaasualan käyntiin saamiseksi täytyy yhtä aikaa kehittää kysyntäpäätä eli markkinoita, kulutuksen tietoisuutta ja mahdollisuuksia sekä tuotantopäätä eli tuotantotapoja ja -mahdollisuuksia. Biokaasulla liikkeelle -selvityshankkeessa otetaan huomioon TEM:n asettaman Biokaasutyöryhmän esittämän Biokaasuohjelman toimeenpanosuunnitelman keinoja alan vauhdittamiseksi. Kuopion Pitkälahteen avattu Gasum Oy:n liikennekaasun tankkauspiste mahdollistaa tähtimäisen tankkausverkoston syntymisen maakuntaamme. Tämän vuoksi on ajankohtaista selvittää hajautetun liikennebiokaasun tuotantomahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on: 1) Kartoittaa markkinat, määritellä ja etsiä keinoja markkinaehtoisen liikennebiokaasun kysynnän vauhdittamiseksi sekä pyrkiä vaikuttamaan peruskysynnän luomiseen (esim. taksit, jäteautot, maitoautot, pendelöijät). 2) Suunnitella tuotanto. 3) Suunnitella jakeluverkko. 4) Selvittää liiketoimintaedellytyksiä eli mm.rahoittajien ja yritysten kiinnostus investointeihin. Hankkeen alussa koostetaan aiempien hankkeiden yhteydessä saatua tietoa, kuten Kierre -hankkeen aikaan koottu tieto biomassakeskittymistä erityisesti Ylä-Savon alueella. Hankkeen aikana tutustutaan muihin biokaasuhankkeisiin ja vaihdetaan kokemuksia niistä hanketoteuttajien kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyötoimenpiteen hankkeena kahden toimintaryhmän alueella. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, Leppävirran kunta sekä Ylä-Savon kunnat. Hanke rahoitetaan alueiden välisenä kehittämishankkeena Mansikka ry:n ja Ylä-Savon Veturi ry:n toimesta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

129183

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

01.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt